Dorobek Tłumacza

Jestem doktorem nauk humanistycznych z zakresu arabistyki i islamistyki. Moja rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 2007r. poświęcona była studium porównawczemu XII-wiecznego arabskiego traktatu gramatycznemu autorstwa Abu al-Qasim’a Az-Zamachszariego i współczesnemu systemowi opisu arabskiej gramatyki.

Obecnie pracuję naukowo i dydaktycznie w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunek badań: współczesna i klasyczna gramatyka arabska, językoznawstwo, translatoryka, media arabskie.

Jestem absolwentem studiów magisterskich z zakresu kulturoznawstwa arabistyki i islamistyki tejże Katedry (2002r.). Moja praca magisterska dotyczyła integracji państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej.

Wybrane publikacje:

  • art. „Traktat gramatyczny Al-Mufassal fi san’at al-i’rab autorstwa Abu al-Qasima az-Zamachszariego”, [w:] Spotkania arabistyczne VII, wyd.Fundacja Arabistyczna im.Andrzeja Czapkiewicza, Kraków 2010
  • artykuł „Rewizja historii wczesnych dziejów islamu – przegląd badań naukowych szkoły zachodnioeuropejskich orientalistów Inarah”, [w:] „Bliski Wschód: społeczeństwa - polityka - tradycje” nr 6/2010, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2009
  • książka „Kategoria przypadka w dziele gramatycznym Al-Mufassal fi san’at al-i’rab autorstwa Abu al-Qasima az-Zamachszariego (zm.1144r)”, wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009
  • artykuł „Chrzecijanie w Katarze”, w:„Państwo Katar: gospodarka – polityka – kultura”, K.Górak-Sosnowska, R.Czulda (red.), Ibidem ,Łódź 2009
  • artykuł „Modele integracyjne Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej” w książce pt. „Kuwejt, historia i współczesność”, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza 2005, str. 43-50
  • cykl artykułów na temat arabskich mediów: „Urny na piasku – Wybory w Iraku: kto się odważy do nich pójść”, oraz ”Na bakier ze wszystkimi – telewizja Al-Dżazira”, oba w: tygodniku Polityka, 4/2005 i 39/2004, oraz „Telewizja skrajności”, www.radio.com.pl, 2004


designed & written by Orsetto