Doświadczenie Tłumacza

Jestem tłumaczem języka arabskiego od 2002 roku. Uprawnienia tłumacza przysięgłego z języka arabskiego uzyskałem w kwietniu 2009. Posiadam ważny Certyfikat Bezpieczeństwa stopnia NATO Secret. Tłumaczyłem dla polskich i arabskich oficjalnych delegacji rządowych, parlamentarnych, biznesowych, dziennikarskich, NGO w Polsce i zagranicą. Współpracuję z różnymi biurami tłumaczeniowymi.

Wykonywałem tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, pisemne i ustne (konsekutywne i symultaniczne) m.in. dla:

 • Kancelaria Prezydenta RP
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Sejm i Senat RP
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Polski kontyngent wojskowy w Iraku
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (UNDP-Iraq)
 • Komisja Europejska (Euromed)
 • Frontex
 • International Foundation for Electoral Systems IFES
 • Europejski Instytut na rzecz Demokracji
 • Telewizja Polska S.A.
 • TVN S.A.
 • Polskie Radio S.A.
 • PAP S.A.
 • Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
 • LOT S.A.
 • Ambasady państw arabskich w Warszawie (Algieria, Arabia, Saudyjska, Autonomia Palestyńska, Egipt, Emiraty Arabskie, Irak, Jemen, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Syria)

A także dla:

 • sądów, prokuratur, policji, Straży Granicznej, Rady ds.Uchodźców, urzędów administracji centralnej i samorządowej, urzędów stanu cywilnego, kontrahentów prywatnych (m.in. Bumar, Bartimpex, PGNiG, Wirtualna Polska, Prokom, Profus Management, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach), arabskich grup turystycznych, agencji filmowych, reklamowych itp.


designed & written by Orsetto